Vort ansvar overfor kunden

Simsofts ansvar er at have kundens domæne og diverse hjemmesider, database informationer og e-mails liggende på vort system. Vores opgave er at have systemet oppe 24 timer om dagen, alle årets dage. I tilfælde af nedbrud som ikke forårsaget af vort udstyr som generelt internetnedbrud, kabelfejl på eksterne forbindelser på internettet også kaldet “force majoure” er vi uden indflydelse og derfor uden ansvar for.

Kundens ansvar og betingelser overfor Simsoft

Den allokerede plads til websider er beregnet til at kunden har sin hjemmeside på vore systemer med hvad dertil hører, vi blander os normalt ikke i hvad kunden har på sin hjemmeside men tillader ikke: pornografisk/erotisk materiale, MP3 filer, racistisk materiale, indhold som kan forårsage politisk uro eller andet materiale der overskrider danske eller internationale/EU lovgivninger. Vi vil til enhver tid have beslutningsretten om et webhotel overskrider disse betingelser.

E-mails som sendes uopfordret også kaldet “spammail” accepteres ikke, og kan/vil medføre lukning af kundens mulighed for at afsende e-mail igennem vore systemer, denne lukning kan være midlertidig eller permanent.

Oppetid og serveropdateringer

I tilfælde af at en server skal sikkerhedsopdateres, eller der skal opgraderes software som vi anser som værende vigtigt for driften, vil en given server normalt nedtages med det samme vi anser det ansvarligt.

Vi har en oppetid på vore servere på imellem 99-100% set over de sidste 365 dage. Opgradering af vore servere kan normalt foretages indenfor få minutter og vil derfor normalt ikke give nogen nævneværdig nedetid.

Support og hvilke ydelser vi yder support til

Support foretages normalt per E-mail eller telefon. E-mail besvares normalt indenfor 4-6 timer i dagtimerne (mandag til fredag, 09:00-17:00). Der ydes ligeledes support i weekenden og på helligdage, responstiden kan være lidt længere hvis der henvendelse til os sker udenfor normale arbejdsdage. E-mails besvares i weekenden og helligdage normalt samme dag. Er der et problem med vore servere, dette kan være systemopdateringer, opgraderinger eller flytning af vore maskiner, har vi døgnovervågning på alle vore maskiner/services, og eventuelle fejl som forekommer på vores maskinel eller software, vil vi påbegynde fejl retning indenfor normalt 15 minutter.

Opsigelse/Fakturering/Ændringer

Kunden skal senest 30 dage før webhotellets/domænets udløbsdato, opsige sit webhotel og/eller domæne. Opsigelse af eventuelle tillægs produkter, skal ligeledes foretages inden 30 dage. Ved udløb af kontoperiode, vil der automatisk genfaktureres for en ny periode, typisk 1 år medmindre produktet har en anden løbetid.

Fakturaer sendes udelukkende pr e-mail. Alle fakturaer sendes i PDF format. Det er kundens opgave at sørge for at vi modtager betalingen på forfaldsdatoen.

Brug af vores site og cookie politik

Ved brug af vores site vil/kan vi placere cookies på din maskine, vi bruger cookies til at analysere hvorfra trafikken kommer samt hvilken information vore besøgende efterspørger.
Ønsker du ikke at modtage cookies, kan du blokere eller slette dem fra din harddisk.

Aldersbegrænsning

At have en konto med tilknyttede services, dette kan være et domænenavn, mail eller webhotel eller andre produkter vi tilbyder, kræver at kunden er myndig eller har accept fra juridisk myndighed til at oprette sig som kunde og bestille produkter i vore systemer.

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve sendes ud hvis der er vigtige opdateringer, produktopdateringer eller andre nyheder vi mener er relevant for vore brugere. Vi opdaterer ligeledes vores nyhedsside med nyheder. Ønsker man ikke at modtage vore nyhedsbreve kan man frakoble sig denne mulighed ved at skrive dette i en svar-mail.

Kompromittering af vore egne systemer

I tilfælde af kompromittering af vores system hvor kundedata som opbevares af os kompromitteres har vi pligt til at oplyse datatilsynet om denne kompromittering indenfor maksimalt 72 timer. Dette dækker dog ikke hvis kundens website er blevet kompromitteret/hacket. Hackes en kundes hjemmeside er det en fejl på kundens eget område på vores servere og er et sikkerhedsproblem på kundens eget software, også selvom dette ligger på servere som udbydes af os.

Sletning af eksisterende konto

Vi har pligt til at opbevare information omkring alle bestillinger og betalinger, og overfor SKAT have en elektronisk kopi af alle transaktioner. Disse oplysninger er alle tilknyttet den konto som kunden oprettes på.

Vi kan, hvis loven tillader det, slette en kunde fra vores system, dette kan eksempelvis være hvis en kunde ikke har foretaget køb eller fornyelser indenfor de sidste 5 regnskabsår.

Sletning af en kunde fra vores system vil typisk tage op til 30 dage førend alle kundedata er slettet fra vore primære og sekundære systemer.

Generel sikkerhedspolitik

Vi har trukket de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet datatab som forårsages af os på vore egne systemer. De fornødne foranstaltninger foretaget af os er kun for vore egne systemer og dækker således ikke kundens eventuelle sikkerhedsproblemer på eget udstyr eller programmel.

Opbevaring og behandling af data

Alle data, primære og sekundære (som eksempelvis backup) opbevares på vore egne servere i Danmark og USA (sikkert tredjeland).

Data opbevaret på vore servere er sikret således at der kun er direkte adgang til disse data af vore egne medarbejdere.

Tilgang til kundens data på vores systemer foretages kun på kundens anmodning, dette kan være check om en kundes postkasse virker, tilgang til filer på vores web eller databaseservere.

Udlevering af data og informationer til trediepart

Vi udleverer kun kundeoplysninger til trediepart/samarbejdspartnere i forbindelse med registrering af domænenavne, etablering af SSL certifikat og/eller betaling af eventuelle fakturaer/ordrer og kun det som minimum påkrævet for at en eventuel domæneregistrering/betaling kan foretages. Disse informationer leveres i krypteret form til trediepart.

Samarbejdspartnere vi udleverer oplysninger til er følgende

  • DK hostmaster A/S
  • Webhosting,dk
  • GratisDNS
  • The SSL Store
Anmodes der om oplysninger omkring vores kunder udleveres disse ikke medmindre der forelægger lovlig dokumentation at disse oplysninger kan udleveres, dette kan være eksempelvis være en dommerkendelse eller anden anmodning hvor vi er pålagt at udlevere oplysninger som opbevares af os. Oplysningerne udleveres kun på kundens anmodning, typisk er dette ved registrering af domænenavn, bestilling af SSL certifikat og/eller betaling af fakturaer/ordrer.

Oplysninger vi har på vore kunder

Alle oplysninger vi har på vores kunder, består af stamdata (navn, adresse, kontaktdata, samt ordrehistorik)

Rettelse af stamdata

Stamdata kan kun rettes af kontohaver, vi har ikke lov til at rette i stamdata efter anmodning fra trediepart medmindre der foreligger en accept fra kontohaver eller anden lovpligtig dokumentation at vi har lov at rette i stamdata. Haves et webhotel i vores system er webhotellets data, dette inkluderer websidens indhold, eventuelle data opbevaret på vores MySQL servere, mail og alt andet data der måtte ligge på vore systemer, kontohavers ejendom.

Google anmeldelser
4.9
Baseret på 20 anmeldelser
js_loader
Simsoft logo uden ikon